Công Trình nhà Anh Lạng – tp Quảng Ngãi.

Chủ đầu tư: Ông Lê Tấn Lạng

Địa chỉ: HẺM 01 CHU VĂN AN – P. TRẦN PHÚ – TP QUẢNG NGÃI.