Công Trình nhà thuốc Lương y Võ Văn Vinh – TT Đức Phổ.